EN TR
» Çamur Kurutma / Bertaraf » Atık Yönetimi » Faydalı Bilgiler »»Atığım Var, Ne Yapmalıyım »»Atik Sahibi Yükümlülükleri »»Atık Yönetimi Yönetmeliği »»Sıfır Atık Yönetmeliği »»Çamur Kurutma Nedir »»Atık Nedir »»Atık Yönetim Planı »»Atık Yönetim Uygulaması » İletişim Formu

Çamur Kurutma Bertaraf


Çamur Kurutma Bertaraf Nedir ?


Çamur kurutma bertaraf;

Çevre mevzuatının gelişmesi ve uygulanmaya başlaması ile evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri hayatımıza girmiş ve atık sular arıtılmaya başlamıştır.

Bu arıtma tesislerinden tonlarca arıtma çamuru oluşmaya başlamıştır. Arıtma çamurları, içeriğinde bulunan ağır metaller, hastalık yapıcı bakteriler, virüsler ve tehlikeli kimyasallar yeni bir çevre kirliliğine yol açma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.

Bu nedenle atık su arıtma çamurlarının sürdürülebilir çevre yönetiminde verimli ve faydalı bir biçimde kullanılabilmesi ve değerlendirilmesi için yeni bertaraf yöntemleri bulmak çok önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu zorunluluk nedeni ile arıtma çamurunun oldukça yüksek ısıl değerinden dolayı enerji üretimi uygulamalarında kullanımını ön plana alınmıştır.

Arıtma çamurları, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde proses kaynaklı oluşan atık maddelerdir.

Mevcut ve tahmin durumları dikkate alındığında arıtma çamurlarının bertarafı için uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi gerekliliği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çünkü genel olarak arıtma çamurları çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olabilecek ağır metaller poliaromatik hidrokarbonlar (PAHS), poliklorlanmış bifeniller (PCBS), dioksin, pestisit, linear alkali sülfonatlar, fenoller gibi kimyasallar, kriptosporidium, Giardia, helmint yumurtaları ve virüs gibi patojenleri ihtiva edebilmektedirler.

Biyolojik atık su arıtımı akabinde elde edilen arıtma çamurları bozunma ve koku yaymaya eğilimlidirler. Bu nedenle sürdürülebilir bir atık yönetimi için arıtma çamurlarının nihai bertarafı ve yeniden değerlendirilerek kullanılması öncesinde bazı süreçlerden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu çamurlar kimyasal enerji açısından ürün olarak değerlendirilebilir. Çamurlar direkt olarak doğaya bırakılamaz, dolgu ya da düzenleyici olarak arazilere serilemez.

İşletmelerden çıkan çamurlar mutlaka mevcut çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmelidir. Çamurlar öncelikle stabilize edilmeli yada çevre izin ve lisansına sahip belgeli çamur kurutma bertaraf tesislerinde yakılarak bertaraf edilmelidir.

Çamur Kaynakları nelerdir?


Genel olarak çamur 3 ana kategoriden kaynaklanmaktadır. Bunlar ;

• İçme suyu arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurları
• Atık su tesislerinden gelen arıtma çamurları
• Endüstriyel Atık su tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarıdır.

Arıtma tipine ve amacına göre çamurların cinsleri farklılık göstermektedir. Bunlar;

• Çökebilen katı maddelerin oluşturduğu ön çökeltim çamurları,
• Kimyasal arıtma ve koagülasyon sonucu oluşan kimyasal çamurlar,
• Biyolojik arıtma işlemleri sonucu oluşan biyolojik çamur,
• İleri Arıtma Çamuru

Çamurların Özellikleri nelerdir?


Çamur özellikleri çamur işleme ve bertaraf etme ünitelerinin tasarımı ve işletilmesi için kullanılmaktadır.

Bu parametreler, çamurun organik madde içeriği, kimyasal özellikleri, çökelebilme, su verme gibi fiziksel özellikleri ve ısıl değeri hakkında bilgi vermektedir.

Çamur karakterizasyonunda kullanılan ana parametreler; Özgül Ağırlık, Katı Madde İçeriği, Çamurda Su Dağılımı, Akışkanlık Özelliği, Isıl Değer, Gübre Değeri, Partiküllerinin Elektriksel Yükleri, Biyoloik Özellikler, Ağır Metal İçeriği, Çamurun Depolanabilirliği, Çamurun Pompalanabilirliği ve susuzlaşabilme Özellikleri’dir.

“Şirketinizin Çamur Kurutma Bertaraf hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için +90 262 349 59 79 numaralı telefonumuzu arayarak veya formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

çamur kurutma bertaraf nedir