EN TR
» Çamur Kurutma / Bertaraf » Atık Yönetimi » Faydalı Bilgiler »»Atığım Var, Ne Yapmalıyım »»Atik Sahibi Yükümlülükleri »»Atık Yönetimi Yönetmeliği »»Sıfır Atık Yönetmeliği »»Çamur Kurutma Nedir »»Atık Nedir »»Atık Yönetim Planı »»Atık Yönetim Uygulaması » İletişim Formu

Atık Yönetim Uygulaması


Atık Yönetim Uygulaması Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan Atık Beyan Sistemi (TABS), Mobil Atık Takip (MoTAT ) Kütle Denge (KDS) ile atıklar çevrimiçi izlenmeye, denetlenmeye, raporlanmaya başlandı.

Bu nedenle, 20.03.2015 tarihli, 29301 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, yürürlükte bulunan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında atıkların lisanslı araçlarla taşınması, bu taşıma işlemlerini yapan firmaların, araçların kayıt altına alınarak araçların hareketlerinin GPS destekli sistemler ile çevrimiçi olarak izlenebilmesi amacıyla Mobil Atık Taşıma Sistemi (MoTAT) geliştirilmiş, devreye alınmıştır.

Atık Yönetim Uygulaması ile atıkların içerisinde yer alan Atık Beyan (TABS), Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ve Kütle Denge Sistemi (KDS) ile atıkların üretildiği yerden geri kazanım / bertarafına kadar ki tüm süreçlerin çevrimiçi izlenmesi, denetlenmesi, raporlanması sağlanmaktadır. Böylece, MoTAT’ın en önemli hedeflerinden olan uygunsuz, illegal taşımanın da önüne geçilmiştir.

Türkiye’de atık üreticileri, lisanslı taşıyıcılar, lisanslı bertaraf/geri kazanım tesisleri; TABS, MoTAT ve KDS entegre oldukça tehlikeli atıkların toprağa, suya, kanalizasyona vb. yerlere dökülmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Atık Yönetim Uygulaması ile Atık beyan işleminde bulunacak firmaların sistemi nasıl kullanacaklarına dair kılavuzu görüntülemek için tıklayınız.

Atık Yönetim Uygulaması