EN TR
» Çamur Kurutma / Bertaraf » Atık Yönetimi » Faydalı Bilgiler »»Atığım Var, Ne Yapmalıyım »»Atik Sahibi Yükümlülükleri »»Atık Yönetimi Yönetmeliği »»Sıfır Atık Yönetmeliği »»Çamur Kurutma Nedir »»Atık Nedir »»Atık Yönetim Planı »»Atık Yönetim Uygulaması » İletişim Formu

Atık Yönetim Planı


Atık Yönetim Planı Nedir ?

Atık yönetim planı; Atıkların çevreye uyumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plandır.

Atık Yönetim Planı Hazırlama Zorunluluğu

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9/c maddesi uyarınca, atık üreticileri ve atık sahipleri, atık üretiminin önlenmesi, azaltılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak atık yönetim planını hazırlayarak onay almakla yükümlü tutulmuştur.

Atık Yönetim Planı Süresi Nedir ?

Atık Yönetim Planı 3 yılı kapsayacak şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulur. Onaylanan planın geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Bu sürenin bitmesine üç ay kala plan yeniden hazırlanarak onaya sunulmalıdır.

atık yönetim planı

Atık Yönetim Planı Hazırlarken Nelere Dikkat edilmeli ?

. Doğru formatı kullandığınızdan emin olun.
. Planı iki nüsha olarak hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünüze üst yazı ekinde sunun. (İl Müdürlüğü, onaylanan planın bir nüshasını size geri gönderecek, bir nüshasını kendi dosyasında tutacaktır.)
. Planda yer alacak atık verileri, atık beyanı verileri ile karşılaştırın.
. Planda tehlikesiz ve tehlikeli geçici depolama alanlarına ilişkin bilgilere yer verin.
. Onaylanan planınızda sonradan eksiklik olduğunu fark ederseniz ve yahut planınızda değişiklik yapmak isterseniz planı güncelleyerek en geç 1 ay içerisinde yeniden İl Müdürlüğüne tekrar müracaat edin.
. Plan ekinde istenmeyen gereksiz bilgi ve belgeler sunmayın.
. Proses kaynaklı bir atığınız yoksa, sadece yönetim binası ve idari faaliyetler sonucu flüoresan lamba, yazıcı kartuşu, toner gibi atıklar oluşuyorsa, planın onay zorunluluğu bulunmadığından, İl Müdürlüğüne sunmanıza gerek yoktur.

Atık Yönetim Planı Formatı Nasıl Olmalıdır ?

Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiştir. Plan formatını word halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

"ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI" indirmek için tıklayınız.

“Şirketinizin Atık Yönetimi hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için +90 262 349 59 79 numaralı telefonumuzu arayarak veya formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

atık yönetim planı