EN TR
» Geri Dön » Atık Bertarafı Nedir » İletişim Formu

Atık Bertarafı - Çamur Kurutma Bertarafı


Atık Bertarafı Nedir? Çamur Kurutma Bertarafı Nedir ?


Atık Bertarafı;

Tehlikeli atıkların zararlı maddelerinin ayrıştıtılarak ortadan kaldırılması, yokedilmesi ve geri dönüştürülmesi işlemidir.
Çamur kurutma bertarafı; Çevre mevzuatının gelişmesi, uygulanmaya başlaması ile evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri hayatımıza girmiş, atık sular arıtılmaya başlamıştır.

Bu arıtma tesislerinden tonlarca arıtma çamuru oluşmaya başlamıştır. Çamurlar, içeriğinde bulunan ağır metaller, hastalık yapıcı bakteriler, virüsler, tehlikeli kimyasallar yeni bir çevre kirliliğine yol açma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.

Bu nedenle atık su çamurlarının sürdürülebilir çevre yönetiminde verimli, faydalı bir biçimde kullanılabilmesi, değerlendirilmesi için yeni bertaraf yöntemleri bulmak çok önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu zorunluluk nedeni ile atık çamurun oldukça yüksek ısıl değerinden dolayı enerji üretimi uygulamalarında kullanımını ön plana alınmıştır.

Arıtılmış çamurlar, evsel ve endüstriyel atık su tesislerinde proses kaynaklı oluşan atık maddelerdir.

Mevcut, tahmin durumları dikkate alındığında çamurların bertarafı için uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi gerekliliği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çünkü genel olarak arıtılmış atık çamurlar çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olabilecek ağır metaller poliaromatik hidrokarbonlar (PAHS), poliklorlanmış bifeniller (PCBS), dioksin, pestisit, linear alkali sülfonatlar, fenoller gibi kimyasallar, kriptosporidium, Giardia, helmint yumurtaları, virüs gibi patojenleri ihtiva edebilmektedirler.

Biyolojik atık su arıtımı akabinde elde edilen çamurları bozunma ve koku yaymaya eğilimlidirler. Bu nedenle sürdürülebilir bir atık yönetimi için çamurların nihai bertarafı, yeniden değerlendirilerek kullanılması öncesinde bazı süreçlerden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu çamurlar kimyasal enerji açısından ürün olarak değerlendirilebilir. Çamurlar direkt olarak doğaya bırakılamaz, dolgu ya da düzenleyici olarak arazilere serilemez.

İşletmelerden çıkan çamurlar mutlaka mevcut çevre mevzuatına uygun olarak bertarafı edilmelidir. Çamurlar öncelikle stabilize edilmeli yada çevre izin ve lisansına sahip belgeli çamur kurutma bertarafı tesislerinde yakılarak atık bertarafı yapılmalıdır.

Çamur Kaynakları nelerdir?


Genel olarak çamur 3 ana kategoriden kaynaklanmaktadır. Bunlar ;

• İçme suyu tesislerinden gelen arıtma çamurları
• Atık su tesislerinden gelen çamurlar
• Endüstriyel Atık su tesislerinden kaynaklanan çamurlarıdır.

Arıtma tipine, amacına göre çamurların cinsleri farklılık göstermektedir. Bunlar;

• Çökebilen katı maddelerin oluşturduğu ön çökeltim çamurları,
• Kimyasal ve koagülasyon sonucu oluşan kimyasal çamurlar,
• Biyolojik işlemleri sonucu oluşan biyolojik çamur,
• İleri Arıtılmış Çamurlar

Atık Bertarafı Çamurlarının Özellikleri nelerdir?


Çamur özellikleri çamur işleme ve bertarafı etme ünitelerinin tasarımı, işletilmesi için kullanılmaktadır.

Bu parametreler, çamurun bertarafı için, organik madde içeriği, kimyasal özellikleri, çökelebilme, su verme gibi fiziksel özellikleri, ısıl değeri hakkında bilgi vermektedir.

Çamur karakterizasyonunda kullanılan ana parametreler; Özgül Ağırlık, Katı Madde İçeriği, Çamurda Su Dağılımı, Akışkanlık Özelliği, Isıl Değer, Gübre Değeri, Partiküllerinin Elektriksel Yükleri, Biyoloik Özellikler, Ağır Metal İçeriği, Çamurun Depolanabilirliği, Çamurun Pompalanabilirliği, susuzlaşabilme Özellikleri’dir.

“Şirketinizin Çamur Kurutma Bertarafı hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için +90 262 349 59 79 numaralı telefonumuzu arayarak veya formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

Atık Bertarafı Nedir